Premium Plius

Lojalumo kortelė

Formos pildymas

Sutinku su Premium plius taisyklėmis Premium plius taisyklėmis
Prašome palaukti...
Kortelė sėkmingai atnaujinta!

Premium plius taisyklės

1. Taisyklėse vartojami terminai


1.1. Asmens duomenys – Bendrovės tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse ir Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika).

1.2. Bendrovė – UAB Avitelos prekyba, Adresas: Taikos pr. 15, LT91135 Klaipėda, Lietuva, juridinio asmens kodas 142054984.

1.3. Anketa – informacinė forma, užpildoma norint dalyvauti „PremiumPlius“ programoje. Ji patvirtina kliento pageidavimą tapti šios programos dalyviu. Anketoje nurodomi kliento asmens duomenys, kurie reikalingi, norint patvirtinti kliento registraciją ir suteikti klientui galimybę naudotis visais programos privalumais.

1.4. Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė/-ės, esančios adresu www.avitela.lt ir www.elektromarkt.lt

1.5. Fizinė parduotuvė – Bendrovės valdomų prekinių ženklų Avitela ir Elektromarkt parduotuvių tinklas

1.6. Kortelė – „PremiumPlius“ programos dalyviui išduota kortelė.

1.7. Virtuali Kortelė „PremiumPlius“ programos dalyviui išduotas unikalus kliento kodas.

1.8. Programa – Bendrovės vykdoma lojalumo programa „PremiumPlius“, skirta registruotiems Bendrovės UAB Avitelos Prekyba administruojamų „Avitela“, „Elektromarkt“ parduotuvių tinklų klientams suteikti papildomų naudų šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

1.9. Privatumo politika – tai abiejų elektroninių parduotuvių privatumo politikos: avitela.lt taikoma Privatumo politika ir Elektromarkt.lt Privatumo politika.

1.10. Programos dalyvis – asmuo, užsiregistravęs Programoje Bendrovės internetiniame tinklalapyje www. premiumplius.lt arba www.avitela.lt arba www.elektromarkt.lt

1.11. Taisyklės – šios lojalumo programos „PremiumPlius“ taisyklės.


2. Bendrosios nuostatos


2.1. Taisyklės nustato bendrąsias Programos narystės sąlygas Internetinėje parduotuvėje ir Fizinėje parduotuvėje. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos iš dalies, yra reguliuojami kitais viešai skelbiamais Bendrovės vidiniais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Programa yra skirta Programos dalyviams, siekiant sukurti jiems papildomas naudas:

2.2.1. suteikiant Programos dalyviams galimybę įsigyti Prekes už palankesnes kainas;

2.2.2. siekiant geriau pažinti Programos dalyvius ir jų poreikius;

2.2.3. siekiant plėtoti Bendrovės Internetinės parduotuvės ir Fizinės parduotuvės veiklą, orientuojantis į Programos dalyvių poreikius;

2.2.4. siekiant pritraukti ir išlaikyti Programos dalyvius ir atsidėkoti už jų ištikimybę.

2.3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Programos veiklą apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešusi Programos dalyviams viešai Internetinėje parduotuvėje ir Fizinėse parduotuvėse arba nustatytais atvejais - elektroniniu paštu.


3. Programos teikiamos naudos, naudos gavimo ir naudojimo taisyklės


3.1. Programos dalyvis gali pasinaudoti Privalumais tik tada, jei prieš sumokėdamas už pirkinį, pateikė parduotuvės darbuotojui savo Registruotą Kortelę arba pasako savo Virtualios Kortelės numerį arba vykdo pirkimą e. parduotuvėje, prisijungęs prie savo paskyros.

3.2. Tapdamas Programos dalyviu, asmuo įgyja teisę reguliariai gauti Bendrovės suteikiamas papildomas naudas, kurias įvairiais laikotarpiais Bendrovė pasiūlys Programos dalyviams.

3.3. Visiems Programos dalyviams siūlomos naudos gali apimti:

3.3.1. galimybę įsigyti prekių už palankesnę kainą Internetinėje parduotuvėje ir/arba Fizinėje parduotuvėje;

3.3.2. galimybę tam tikromis dienomis gauti nemokamą prekių pristatymą;

3.3.3. galimybę gauti nuolaidų kuponus prekėms Internetinėje parduotuvėje įsigyti;

3.3.4. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu - galimybę gauti papildomą informaciją apie planuojamus išpardavimus ir kitas akcijas bei pasiūlymus;

3.3.5. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu – galimybę gauti naudingus informacinius pranešimus, profesionalų patarimus;

3.3.6. sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu - gauti kitus pasiūlymus, akcijas ar naudas, kurios bus pateikiamos dalyvavimo Programoje laikotarpiu.

3.4. Aktuali ir detali informacija apie konkrečiu metu taikomas papildomas naudas yra teikiama Internetinėje parduotuvėje ir Fizinėje parduotuvėje.

3.5. Programos dalyviams sutikus su asmens duomenų tvarkymu asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu (profiliavimu), kaip papildoma nauda gali būti teikiami personalizuoti pasiūlymai, asmeninės akcijos, gimtadienio staigmenos.

3.6. Sutikdamas su Taisyklėmis, Programos dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti specialiai jam pritaikytus pasiūlymus ir naujienas, kaip nurodyta Privatumo politikoje apie gaunamus Reklamos pranešimus.

3.7. Programos dalyvis taip pat sutinka gauti pasiūlymų ir naujienų iš Bendrovės ir patikimų Bendrovės partnerių (pavyzdžiui, UAB „SERVISO KONTRAKTŲ CENTRAS“ arba UAB „Emtoservis“)Programos dalyvio pasirinktu tokios informacijos pateikimo būdu: el. laiškais, SMS žinutėmis, paštu arba telefonu.

3.8. Programos dalyvis bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti reklaminius pranešimus ir atšaukti savo sutikimą, prisijungęs prie savo paskyros, informuodamas Bendrovę el. paštu [email protected] arba pasirinkęs atsisakymo nuorodą Programos dalyviui atsiųstuose Bendrovės laiškuose. Pažymime, kad toks atsisakymas neturės įtakos kitų paslaugų pagal Programą teikimui.


4. Kortelės išdavimo ir naudojimosi taisyklės


4.1. Už kortelės išdavimą mokamas šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyto dydžio mokestis.

4.2. Virtuali kortelė išduodama perkant internetu, kuomet Pirkėjas sutinka tapti Programos dalyviu. Pirkėjas pažymėdamas apie sutikimą dalyvauti programoje sutinka su šiomis taisyklėmis.

4.2.1. Klientas perkant internetu ir sutikęs tapti Programos dalyviu, gauna Virtualios Kortelės numerį, kuris yra priskiriamas prie jo asmeninės paskyros.

4.3. Kortelė išduodama Fizinėse parduotuvėse.

4.3.1. Kortelė yra aktyvuojama iš karto ir galima pasinaudoti teikiamomis naudomis. Tačiau, Kortelė yra neregistruota.

4.3.2. Neregistruotą kortelę galime užregistruoti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos išdavimo.

4.3.3. Norėdamas užregistruoti Kortelę, Programos dalyvis turi užpildyti Anketą elektroniniu formatu svetainėje www.premiumplius.lt. Kortelė registruojama iškarto ją užpildžius.

4.4. Neregistruota Kortele galima pasinaudoti tik vieną kartą jos išdavimo metu. Norint pasinaudoti kortele antrą ir sekančius kartus Kortelę būtina registruoti svetainėje www.premiumplius.lt.

4.5. Vienas asmuo gali užregistruoti tik vieną Kortelę.

4.6. Jūsų asmens duomenų apsaugą Bendrovė vertina itin rimtai, todėl prašome Jūsų susipažinti su mūsų Privatumo politika.

4.7. Duomenų, kuriuos tvarko Bendrovė, kategorijos priklauso nuo to, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, tapęs Programos dalyviu. Programos dalyvio duomenys Bendrovėje tvarkomi, siekiant pritaikyti e. parduotuvės ir Fizinių parduotuvių paslaugas pagal Programos dalyvio poreikius, parduodant prekes ir teikiant paslaugas, atsakant į užklausas, susisiekiant su Programos dalyviu dėl individualiai parinktų ir Programos dalyvį galinčių sudominti produktų ir paslaugų, organizuojant prizų žaidimus, skelbiant konkursus ir teikiant kitas aptarnavimo paslaugas. Visi Programos dalyvio asmens duomenys yra tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų.


5. Kortelės išdavimo mokestis


5.1. Už kortelės išdavimą mokamas 0,00 EUR mokestis.

5.2. Bendrovė turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokestį nurodytą šių taisyklių 5.1. punkte apie tai iš anksto neinformavusi klientų arba programos dalyvių.


6. Kortelės praradimas arba pažeidimas


6.1. Praradęs Kortelę, Programos dalyvis turi pranešti apie tai Programos el. paštu [email protected] Kortelė blokuojama ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, gavus pranešimą apie Kortelės praradimą.

6.2. Programos dalyvis gali įsigyti naują Kortelę bet kurioje Bendrovės parduotuvėje. Už naujos Kortelės išdavimą mokamas Taisyklių 5.1. punkte nustatyto dydžio mokestis.

6.3. Kortelės sugadinimo atveju, jeigu nėra matomų fizinių pažeidimų, Kortelė keičiama nemokamai

6.4. Kortelės sugadinimo atveju, jei joje yra fizinių pažeidimų (įskėlimų, skylių, pažeidimų nuo ugnies, gilių nubrozdinimų, sulankstymų ir pan.), Kortelė keičiama už papildomą mokestį.

6.5. Programos dalyvis gali grąžinti pažeistą Kortelę bet kurioje Bendrovės parduotuvėje.


7. Asmens duomenų tvarkymas


7.1. Programos dalyviai prisijungdami prie Programos sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Programos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi Programos dalyvio sutikimo ir kitais teisėtais pagrindais.

7.2. Tam, kad Bendrovė galėtų administruoti dalyvavimą Programoje, Bendrovė tvarko Programos dalyvių:

7.2.1. asmens duomenis, kuriuos jie atskleidžia registruodamiesi prie Programos: Vardas, Pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, adresas;

7.2.2. asmens duomenis, kuriuos jie atskleidžia pildydami savo paskyrą: vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, adresas;

7.2.3. duomenis, surinktus Programos naudojimosi metu: duomenis apie prekių įsigijimą, apsipirkimų skaičių, išleistą pinigų sumą, apsipirkimų skaičių naudojantis specialiais pasiūlymais ir (arba) akcijomis, kuponais, duomenis apie gautų naujienlaiškių atidarymą, duomenis apie Programos dalyvio peržiūrėtas prekes, jų rūšis.

7.3. Tam, kad Bendrovė galėtų teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus sutikimą išreiškusiems Programos dalyviams, Bendrovė tvarko Programos dalyvių kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono ryšio numerį.

7.4. Personalizavimo duomenys taip pat gali apimti įvairią informaciją apie Programos dalyvio pomėgius, įpročius ir kitą informaciją, padedančią geriau suprasti Programos dalyvio poreikius. Šie asmens duomenys tvarkomi Programos dalyvio sutikimo pagrindu.

7.5. Jei Programos dalyvis sutiko su slapukų ar panašių technologijų naudojimu, Bendrovė gali siųsti personalizuotus pasiūlymus, naudodama šių technologijų pagalba surinktus duomenis. Taip pat Bendrovė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Programos dalyvio naudojimusi svetaine bei naujienlaiškiais („Naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Programos dalyvių IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie gaunamų naujienlaiškių skaitymą.

7.6. Programos dalyviai gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų siuntimo, pasirinkdami atitinkamą nuorodą bet kuriame iš jau gautų Bendrovės pranešimų arba kreipdamiesi į Bendrovę adresu: [email protected] arba [email protected]

7.7. Programos dalyvių asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Programos dalyvio prisijungimo prie paskyros, kad Bendrovė turėtų įrodymus iškilus ginčui ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Programos dalyvio duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu toks saugojimas yra būtinas tam, kad Bendrovė galėtų įvykdyti jai privalomus teisinius įpareigojimus. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, Programos dalyvių duomenys yra sunaikinami.

7.8. Programos dalyviai turi teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jų asmens duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, pašalinti, perkelti, nesutikti su šių duomenų tvarkymu, atšaukti duotus sutikimus, bei kitas duomenų subjektų teises. Platesnė informacija apie šias teises ir pasinaudojimą jomis pateikiama Privatumo politikoje.

7.9. Bendrovės vykdomam asmens duomenų tvarkymui yra taikoma Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios duomenų tvarkymo nuostatos, Programos dalyvis privalo jas perskaityti ir būti įsitikinęs (-usi), kad visos Privatumo politikos nuostatos jam (jai) yra suprantamos ir priimtinos.


8. Programos pasibaigimas


8.1. Dalyvavimas Programoje gali pasibaigti:

8.1.1. Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Programoje;

8.1.2. Privatumo politikoje numatytais atvejais (pavyzdžiui, Programos dalyviui paprašius ištrinti jo asmens duomenis);

8.1.3. Programos dalyviui išsitrynus savo Programos paskyrą;

8.1.4. Bendrovei užblokavus Programos dalyvio Programos paskyrą dėl įtariamo neteisėto naudojimosi ja ar sukčiavimo atvejo;

8.1.5. Programos dalyviui daugiau nei 2 (dvejus) metus neprisijungus prie savo Programos paskyros Internetinėje parduotuvėje arba nepasinaudojus Kortele Fizinėse parduotuvėse;

Bendrovei panaikinus Programą;

8.1.7. Bendrovei pakeitus šias Taisykles ir (arba) Privatumo politiką, ir tokie pakeitimai Programos dalyviui yra nepriimtini.

8.2. Bendrovė taip pat pasilieka teisę pašalinti Programos dalyvius iš Programos:

8.2.1. Jeigu Programos dalyvis naudojasi Programa pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitų Programos dalyvių teisėtiems interesams.

8.3. Pasibaigus dalyvavimui Programoje arba Programos dalyviui pateikus prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje, Programos dalyvio dalyvavimas Programoje yra nutraukiamas, o visi Programos dalyvio paskyros duomenys saugomi Taisyklių 7.8 punkte nustatytais terminais.


9. Baigiamosios nuostatos


9.1. Visais klausimais, susijusiais su dalyvavimu Programoje, prašome kreiptis adresu: [email protected]

9.2. Iškilus klausimams apie Privatumo politiką, norint atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis, norint pasinaudoti bet kokiomis kitomis Privatumo politikoje nurodytomis teisėmis arba pateikti skundą, Programos dalyviai gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu pašto adresu [email protected]